Användningsområden

Permanenta eller tillfälliga stödmurar för att lagra och avskilja material som t ex sand, flis, metallskrot, kompost, ensilage, vägsalt mm. Robusta lager – och industrihallar. Buller, erosions- och brandskydd. Invallningar av olja och kemikalietankar kompletteras med lining. För bättre arbetsmiljö och optimerad arbetsyta.

 

KONTAKT

C3C ENGINEERING AB
HONNÖRSGATAN 14
SE-352 36 VÄXJÖ
TEL: +46 (0) 470 34 74 60
INFO@C3C.SE
WWW.C3C.SE

C3C ENGINEERING AB

C3C är ett innovativt företag med fyra primära produktgrupper, C3C Tanksystem, C3C Blocksystem, C3C Stomsytem och C3C Brosystem. Genom erfarenhet, nytänkande och engagemang skräddarsyr vi efter de önskemål du vill ha på din lösning. Våra kunder finns inom återvinningsbolag, infrastrukturprojekt, industrier, VA projekt, byggentreprenörer och kommuner. C3C finns representerade med huvudkontor i Växjö och fillialer/produktion på över 50 platser runt om i Sverige och Norge.